DuinAanloop

Welkom op de website van Bewonersvereniging Zuiderduin.

Hier is informatie te vinden voor bewoners van Zuiderduin, ontwikkelingen rondom het Plan Duin, de wijk Zuiderduin, praktische informatie en afspraken om Zuiderduin te onderhouden en te beheren. Samen maken we Zuiderduin tot de mooiste en fijnste buurt van Nederland!

Zuiderduin
Duin staat voor een bijzonder woonomgeving, Zuiderduin is een bijzondere wijk. Wonen in de Duinen, midden in de natuur, met het bos en het strand naast de deur. Hoog op het Duin, aan een Duintuin, onderaan het Duin, langs het water van de kreek en het Kreekbos.

Zuiderduin is ingericht volgens een gedetailleerd plan (Inrichtingsplan Zuiderduin) met zorgvuldig geselecteerde Duinvegetatie (Beplantings Brochure). Voor het gebruik en handhaven van het openbaar gebied in Zuiderduin, zijn een aantal spelregels vastgesteld door de gemeente (Spelregels Zuiderduin).

Bewonersvereniging Zuiderduin zet zich in om de ‘Duinen’ en ‘Aangezicht van Duin’ te behouden.

Het Duinlandschap
Zuiderduin is een Duingebied, een nieuw landschap voor woningbouw. Dit woonlandschap is onderdeel van een groter aaneengesloten Duinlandschap aan het Almeerderstrand en het IJmeer. Zuiderduin grenst aan de noordkant aan de Duinvallei, aan de zuidzijde aan het Kreekbos, aan de oostzijde aan de Poortdreef en aan de westzijde aan het centrumgebied van DUIN: Kop Zuid. Via de Vallei is Zuiderduin ontsloten voor het primaire auto-en fietsverkeer.
Zuiderduin is door hoogteverschillen en ruige beplanting stoer en afwisselend. De woningen in Zuiderduin hebben hun adres aan een Duinerf en zijn met de terraszijde gelegen aan één van de Duintuinen, het achter de woningen liggende Duinlandschap, of de bosrand. Een doorlopend Duinlandschap van Duinen en Duinbos vormt de ruimtelijke drager van het woonlandschap. De woningen voegen zich in het landschap.
In de Duintuinen wordt het Duinlandschap maximaal beleefbaar gemaakt. Hoogteverschillen en zorgvuldig geselecteerde beplanting zorgen voor een afwisselend landschapsbeeld. De Duintuinen zijn verschillend van afmeting en oriëntatie.

Voor de Duinen is een basis aangelegd van grof zand dat voldoet aan de eisen voor bebouwing en wegen. Echt Duinzand wordt aangebracht op de luwere plekken. Door erosie en betreding gaat het zandlichaam hier ‘leven’ en krijgt het gaandeweg meer variatie en vorm.

In het Duinlandschap is een zorgvuldig geselecteerde inheemse Duinvegetatie aangeplant en ingezaaid met grassen, kruiden en struiken (zie Beplantingsbrochure), aangevuld met dennenbomen (zie Inrichtingsplan Zuiderduin). Deze vegetatie gedijt goed op de hoge, droge Duinen en is karakteristiek voor het Duinlandschap. De zandondergrond wordt niet overmatig verrijkt met teelaarde (zogenaamde groeiplaatsverbetering) omdat dan andere, Duin-vreemde soorten gaan domineren die het karakteristieke landschapsbeeld verstoren. De grassen en kruiden die zijn geselecteerd voor Zuiderduin zijn de soorten die voorkomen in de kalkrijke binnen Duinen van de Nederlandse kust. Verschillende rozen en soorten als brem en Duindoorn hebben tevens een hoge sierwaarde. De soorten keuze voor het landschap biedt inspiratie voor beplanting op of aan de rand van de bouwkavels. In de tijd zal het landschap zich ontwikkelen en zal een gevarieerd en wisselend beeld ontstaan. Eigen aanplant die niet voorkomt op de Beplantingsbrochure kan het evenwicht in de gebalanceerde beplanting verstoren en zal in het reguliere beheer en onderhoud worden verwijderd.

De documentatie  over het ontwerp, de inrichting, het onderhoud en het gebruik van Zuiderduin kan hier worden geraadpleegd.